Slujire arhierească la Mănăstirea Sfinții Voievozi din Slobozia

Marți,30 ianuarie 2018, când Biserica Ortodoxă prăznuiește pe Sfinții Trei Ierarhi:Vasile cel Mare, Grigorie Teologul și Ioan Gură de Aur, Preasfinţitul PărinteEpiscop Vincenţiu, a săvârşit Sfânta Liturghie arhierească la MănăstireaSfinții Voievozi din Slobozia, cel mai vechi așezământ monahal din Eparhie.

MănăstireaSfinții Voievozi din Slobozia Sfânta Liturghie Arhierească

Subprotia Preasfinţiei Sale, în biserica voievodală Mănăstirea Sfinții Voievozidin Slobozia la Sfânta Liturghie au slujit preacuviosul Arhimandritul Rafail,vicar eparhial, preacucernicii părinți consilieri: Daniel Florin Enașcu, FlorinIonescu, Ioan – Florin Simion, Nicușor Silviu Dascălu și Marius GabrielPurcărea, preoţi şi diaconi.

Încuvântul de învăţătură Preasfinţia Sa a vorbind despre viaţa şi activitateacelor trei ierarhi: Sfântul Vasile cel Mare, Sfântul Grigorie Teologul şiSfântul Ioan Gură de Aur, care sunt făclii luminoase pentru noi credincioşii şimari învăţători ai teologiei ortodoxe. Sfinţii Trei Ierarhi sunt normativi înviaţa Bisericii pentru interpretarea Sfintei Scripturi, pentru învăţătura decredinţă ortodoxă şi pentru viaţa liturgică a Bisericii noastre.

StarețulMănăstirii Slobozia a mulțumit Preasfințitului Vincențiu

Preacuviosulpărinte Arhimandrit Rafail, vicar eparhial, a mulțumit Preasfinției Sale pentrupopasul de rugăciune făcut în Mănăstirea Sfinții Voievozi din Slobozia, laînceputul Triodului și pentru cuvântul ziditor de suflete.

PreasfinţiaSa a împărtășit toți copii și a binecuvântat toţi credincioşii prezenți laSfânta Liturghie.

Anunț.Sărbătoare Eparhială în Bărăgan

Vineri,2 februarie 2018, Preasfinția Sa va sluji ca Catedrala Episcopală „ÎnălțareaDomnului” din Slobozia, pentru a sărbători Întâmpinarea Domnului și cei 24 deani de la consacrarea ca episcop al Bisericii Ortodoxe Române.

MănăstireaSlobozia a purtat mai multe nume

MănăstireaSlobozia este una dintre marile mănăstiri din sud-estul țării. Mănăstirea seaflă în câmpia Bărăganului, pe malul stâng al Ialomiței, în municipiulSlobozia, având biserica închinată Sfinților Arhangheli Mihail și Gavriil,numiți și „Sfinții Voievozi”, și fiind ctitorie a lui Enache Caragea și avoievodului Matei Basarab (1632 - 1654).

MănăstireaSlobozia, închinată Sfinților Voievozi Mihail și Gavriil, a fost zidită pe omoșie primită de către postelnicul Enache Caragea, de la Alexandru Iliaș, în anul1616. Pentru a lucra pământul mănăstirii, lângă mănăstire sunt aduși mai mulțirobi, cu această ocazie, ei fiind scutiți de toate dările și taxele. De la„slobozirea” acestora de dări și-a luat și locul numele actual, anume„Slobozia”.

De-a lungul vremii,mănăstirea a purtat mai multe nume, dintre care le amintim pe următoarele:„Mănăstirea Slobozia lui Ianache”, „Mănăstirea Sfinții Voievozi” sau„Mănăstirea Slobozia Veche”. Datorită așezării mănăstirii în apropiereadrumului național 2A București – Constanța, aceasta este ușor accesibilătuturor acelora care simt nevoia unui popas duhovnicesc.
Se încarcă
0%
încărcat
Identificat Control
Identificat Control
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat...