Bucurie nețărmurită la hramul Mănăstirii „Sfinții Voievozi” din Slobozia

Marți, 8noiembrie 2016, străvechiului așezământ monahal „Sfinții Voievozi” dinmunicipiul de Reşedinţă Episcopală, Slobozia şi-a sărbătorit hramul. Aceastăsărbătoare ortodoxă a Sfinților Arhangheli a adus bucurie duhovnicească pentrufoarte mulți credincioși din Bărăgan.

Sfânta Liturghiea fost oficiată de către Înaltpreasfințitul Părinte Andrei, ArhiepiscopulVadului, Feleacului şi Clujului și Mitropolitul Clujului, Maramureşului şiSălajului și Preasfințitul Părinte Vincențiu, Episcopul Sloboziei șiCălărașilor, înconjurați de preacuviosul părinte stareţ, arhimandritul Rafail,vicar eparhial, un ales sobor de preacucernici părinţi consilieri, părinţiiprotopopi, părinți stareți şi diaconi.

Răspunsurileliturgice au fost date de câțiva membrii ai Coralei „Sfântul Mina” aProtopopiatului Slobozia.

ÎnaltpreasfințitulPărinte Andrei, Arhiepiscopul Vadului, Feleacului şi Clujului și MitropolitulClujului, Maramureşului şi Sălajului a ţinut cuvânt de învăţătură la pericopaevanghelică şi au vorbit despre prezenţa şi lucrarea Sfinţilor Îngeri în viaţanoastră și despre Sfinţii Arhangheli, ocrotitorii Mănăstirii.

PreasfinţitulEpiscop Vincențiu a adresat cuvânt de mulţumire Înaltpreasfințitului PărinteAndrei, Arhiepiscopul Vadului, Feleacului şi Clujului și Mitropolitul Clujului,Maramureşului şi Sălajului, trimițând Icoana Făcătoare de Minuni a MaiciiDomnului - „Dulcea îmbrățișare” - de la Mitropolia Clujului, în oraşulSlobozia, aducând mare folos duhovnicesc credincioşilor Eparhiei.

Preacuviosulpărinte Arhimandrit Rafail a mulțumit Înaltpreasfințitului Părinte Andrei,Arhiepiscopul Vadului, Feleacului şi Clujului și Mitropolitul Clujului,Maramureşului şi Sălajului pentru odorul adus în cetatea Sloboziei, PreasfințituluiPărinte Episcop Vincențiu pentru grija permanentă arătată Mânăstirii „SfințiiVoievozi” și a mulțumit tuturor credincioșilor care au participat la SfântaLiturghie și care au venit să se închine la Icoana Făcătoare de Minuni a MaiciiDomnului cea care a vărsat lacrimi.

După SfântaLiturghie, Înaltpreasfințitul Părinte Andrei, Arhiepiscopul Vadului, Feleaculuişi Clujului și Mitropolitul Clujului, Maramureşului şi Sălajului șiPreasfințitul Părinte Vincențiu, Episcopul Sloboziei și Călărașilor aubinecuvântat toţi credincioşii prezenţi la slujbă.

Icoana Făcătoarede Minuni a Maicii Domnului va rămâne spre închinare până miercuri, 9 noiembrie2016, ora 12:00, când se va întoarce la Mitropolia Clujului, Maramureşului şi Sălajului.
Se încarcă
0%
încărcat
Identificat Control
Identificat Control
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat...