Liturghie arhierească în Parohia Moisei I, județul Maramureș

PreasfinţitulPărinte Iustin Sigheteanul, Arhiereu-vicar al Episcopiei Maramureşului şiSătmarului, a oficiat, duminică, 10 ianuarie 2016, înconjurat de un sobor depreoți și diaconi, Sfânta Liturghie Arhierească în Parohia Moisei I, înbiserica cu hramul Sfânta Cuvioasă Parascheva, al cărei preot paroh estePărintele Dumitru Timiş. Răspunsurile la Sfânta Liturghie au fost date de corulbisericii, dirijat de profesoara de muzică Maria Şofronici, după cum a precizatAndrei Fărcaş.

În cuvântul deînvăţătură rostit, Preasfinţitul Părinte Iustin Sigheteanul a evidențiatînțelesurile duhovnicești ale Pericopei Evanghelice citită astăzi în toatelocașurile de cult și care face referire la Începutul propovăduirii Domnului:„Propovăduirea Evangheliei începe cu un îndemn la căiţă: „Pocăiţi-vă, căci s-aapropiat împărăţia cerurilor”. Lumina lui Hristos se dovedeşte nemuritoarepeste secole şi milenii. Este atât de puternică încât Apostolii Domnului aurăspândit-o cu mâinile goale în lume şi au întemeiat creştinismul în rândulneamurilor. Iar acea lumină dăinuie şi azi. Neamurile au devenit noi. Se poatespune că fiecare neam a devenit popor ales. Creştinismul este fundamental îndevenirea Europei. Marile valori ale Europei s-au făcut prin intermediulcreştinismului, dar, din păcate, acum Occidentul îşi leapădă haina sfântă acreştinismului, în timpul căruia s-au creat capodoperele mari ale ştiinţei şiculturii, valorile civilizaţiei creştine. De aceea, în istorie vor rămâne doarneamurile care Îl vor mărturisi pe Hristos. Să păstrăm Lumina lui Hristos ca peun chivot, pentru că aceasta ne va conduce spre Împărăţia lui Dumnezeu. De laHristos şi Sfinţii Lui luăm putere. Fără creştinism nu am fi avut valori”.

În această zi,părintele paroh Dumitru Timiş și-a serbat 68 de ani de viaţă şi aproape 40 deslujire în aceeaşi parohie. Cu această ocazie, în semn de recunoștință pentrulucrarea pastoral – misionară desfășurată, Preasfinţitul Părinte IustinSigheteanul i-a înmânat Gramata Episcopală.

Binecuvântarea Centrului Social Sfânta CuvioasăParascheva

După SfântaLiturghie, Preasfinţitul Părinte Iustin Sigheteanul a binecuvântat inaugurareaCentrului Social „Cuvioasa Parascheva”, ridicat în apropierea bisericii.Construit recent, prin eforturile Parohiei Moisei I, centrul social este formatdin parter şi etaj și este dotat cu mai multe camere pentru nevoile sociale aleparohiei: două săli catehetice, sală de mese, bucătărie, magazie, bibliotecă,săli pentru activităţi cu tinerii etc. Ridicarea construcţiei a durat trei ani.
Se încarcă
0%
încărcat
Identificat Control
Identificat Control
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat...