Cea mai veche mănăstire din Episcopia Sloboziei și Călărașilor și-a sărbătorit hramul

Duminică, 8noiembrie 2015, Mănăstirea „Sfinţii Voievozi” din municipiul de ReşedinţăEpiscopală, Slobozia şi-a sărbătorit hramul. Sfânta Liturghie a fost oficiatăde către Preasfinţitul Părinte Vincenţiu, Episcopul Sloboziei şi Călăraşilor,înconjurat de preacuviosul părinte stareţ arhimandritul Rafail, vicar eparhial,un ales sobor de preacucernici părinţi consilieri, părinţii protopopi, părințistareți, preoţi din municipiul Slobozia şi diaconi.

Răspunsurileliturgice au fost date de Corul Seminarului „Sfântul Ion Gură de Aur” dinSlobozia.

PreasfinţitulEpiscop Vincenţiu au ţinut cuvânt de învăţătură la pericopa evanghelică şi auvorbit despre prezenţa şi lucrarea Sfinţilor Îngeri în viaţa noastră și despreSfinţii Arhangheli, ocrotitorii Mănăstirii. A adresat cuvânt de mulţumire ÎnaltpreasfințituluiPărinte Teofan, Mitropolitul Moldovei, care a binecuvântat Eparhia noastră,trimițând Icoana Făcătoare de Minuni a Maicii Domnului - „Izbăvitoarea desecetă” - de la Sfânta Mănăstire Horaița, în oraşul Slobozia, aducând marefolos duhovnicesc credincioşilor Eparhiei.

Preacuviosulpărinte Arhimandrit Rafail a mulțumit Preasfinției Sale pentru grija permanentăarătată Mânăstirii „Sfinții Voievozi” și a mulțumit tuturor credincioșilor careau participat la Sfânta Liturghie și care au venit să se închine la IcoanaFăcătoare de Minuni a Maicii Domnului de la Sfânta Mănăstire Horaița.

La acesteveniment Chiriarhul locului a prezentat calendarul pe anul 2016 și un nouformat, cel spiralat de perete.

După SfântaLiturghie, Preasfinţitul Părinte Vincenţiu, Episcopul Sloboziei şi Călăraşilorau binecuvântat toţi credincioşii prezenţi la slujbă.

Procesiunea afost transmisă online pe Rețeaua Informațională a Episcopiei Sloboziei șiCălărașilor – www.sf-esc.ro și Agenția de Știri Lăcașuri Ortodoxe.
Se încarcă
0%
încărcat
Identificat Control
Identificat Control
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat...