Slujbă arhierească de Duminica Tomii la Mănăstirea Slobozia

Duminică,19 aprilie 2015, Preasfinţitul Părinte Episcop Vincenţiu a săvârşit SfântaLiturghie arhierească în biserica Mănăstirii „Sfinţii Voievozi” din Slobozia.

Subprotia Preasfinţiei Sale, la Sfânta Liturghie au participat PreacuviosulPărinte Arhimandrit Rafail Mîţ, Vicar Eparhial, preacucernicii părinţi consilieriDaniel Enaşcu, Cristi Gavrilă, Florin Ionescu și Nicușor Silviu Dascălu, preacucerniculpărinte protopop de Slobozia Cristian Ștefan Munteanu, preacuvioşii părinţistareţi ai mănăstirilor din cadrul Episcopiei Sloboziei şi Călăraşilor, preoţişi diaconi.

Încadrul Sfintei Liturghii, Preasfinția Sa a hirotonit diacon pe tânărul GabrielCireșoiu, urmând a fi hirotonit preot pe seama parohie „Sfânta CuvioasăParascheva” din Frumușani, Protopopiatul Oltenița, în cadrul Sfintei Liturghiide la Mănăstirea Radu Negru, în data de 23 aprilie 2015.

Încuvântul său, Preasfinţia Sa a vorbit despre încredințarea lui Toma, despreîndemnul Mântuitorului: „Nu fi necredincios, ci credincios” și fericirea pecare o afirmă Mântuitorul „Fericiți cei ce nu au văzut și au crezul !”.

PreasfințiaSa a binecuvântat pelerinii care se închinau la icoana făcătoare de minuni aMaicii Domnului de la Catedrala Mitropolitană din Iași.

Agențiade Știri Lăcașuri Ortodoxe a transmis și astăzi slujba Sfintei Liturghii peRețeaua Informațională a Episcopiei Sloboziei și Călărașilor – www.sf-esc.ro [file:///C:/Users/Mass-Media/Desktop/19%20aprilie%202015%20-%20Man.%20Slobozia/www.sf-esc.ro%20] și pe site-ulAgenției de Știri Lăcașuri Ortodoxe, partenerii noștri media – www.lonews.ro [file:///C:/Users/Mass-Media/Desktop/19%20aprilie%202015%20-%20Man.%20Slobozia/www.lonews.ro] . Filmările șitransmisiunile live din această Săptămână Luminată pot fi revăzute la adreselemenționate mai sus.
Se încarcă
0%
încărcat
Identificat Control
Identificat Control
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat...