Şedinţă de lucru a Permanenţei Consiliului Eparhial

Miercuri, 14 noiembrie 2012, a avut loc şedinţa de lucru a Permanenţei Consiliului Eparhial, sub preşedinţia Preasfinţitului Părinte Episcop Vincenţiu, având pe ordinea de zi măsuri pentru îmbunătăţirea activităţii pastoral-misionare şi administrativ – patrimoniale a parohiilor, mănăstirilor şi protopopiatelor din cuprinsul Episcopiei noastre.

Preacucernicul părinte Cristi Gavrilă, consilier administrativ-bisericesc, a prezentat adresa Cancelariei Sfântului Sinod nr. 8659/22 octombrie 2012, privind actualizarea şi completarea Deciziilor Chiriarhale de reglementare a drepturilor şi îndatoririlor preoţilor şi diaconilor, pentru a fi implementate în toate parohiile Eparhiei noastre.

Doamna Eugenia Popescu, consilier social, a prezentat proiectul de colaborare a “Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Ialomiţa” cu “Asociaţia Socio – Culturală Matei Basarab”, în ce priveşte formarea a 25 de persoane angajate în cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Ialomiţa, pentru ocupaţia de Animator socio-educativ, formare pe care ,,Asociaţia Socio – Culturală Matei Basarab” poate să o ofere în calitate de furnizor autorizat de formare profesională.

Tot în cadrul sectorului social s-a prezentat proiectul unui protocol de colaborare între Episcopia Sloboziei şi Călăraşilor şi Seminarul Teologic Ortodox “Sfântul Ioan Gură de Aur” din Slobozia, cu scopul de a colabora pentru realizarea unor proiecte şi activităţi cu caracter social-filantropic şi cultural parcursul anului şcolar 2012 – 2013.

Preacucernicul părinte Manuel Rusu, Consilier Cultural, a prezentat spre aprobare iniţiativa Protopopiatului Urziceni, de a organiza în perioada 4-6 decembrie 2012 o expoziţie cu titlul “Cercul de pictură Sfântul Apostol Luca – voinţă, muncă, evoluţie”, care va avea loc în incinta Bibliotecii “Ion Creangă” din Bucureşti, Sector 1, pe data de 05 decembrie 2012, începând cu ora 13.00.

Au fost acordate mai multe ajutoare unor preoţi şi credincioşi aflaţi în situaţii sociale şi medicale deosebite, din fondurile destinate acestor situaţii.
Se încarcă
0%
încărcat
Identificat Control
Identificat Control
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat...